فرم دستگاه PC-POS و فرم راهنمای کارت ویزیت الکترونیک کارآ
جهت دریافت فرم برای ثبت نام دستگاه روی فایل زیر کلیک نماییدو فرم مربوطه راتکمیل نمایید
 
دانلود فرم دستگاه آسان پرداخت PC-POS
دانلود فرم دستگاه سامان کیشPC_POS


راهنمای کارت ویزیت الکترونیک رایانه کارآ 
Delta محصولات
پرینتر همراه      

پرینتر همراه Delta Baby 210


پرینتر همراه Delta Baby 280

پرینتر همراه Baby 280A

پرینتر همراه Baby 380A

پرینتر  چاپ لیبل Delta 380B
چاپگر های صدور فاکتور

چاپگر صدور فاکتور Delta T80

چاپگر صدور فاکتور Delta T90

چاپگر صدور فاکتور Delta T50

چاپگر صدور فاکتور Delta T70
رایانه کارا      
چاپگرهای لیبل      


چاپگر لیبل Delta 8300

چاپگر لیبل Delta 4200

چاپگر لیبل Delta 58T

چاپگر لیبل Delta 3150


چاپگرلیبلDelta2120

 

 

 

چاپگرلیبل وصدورفاکتور Delta8300TC

چاپگر لیبل+Delta 4200
چاپگر لیبل +Delta 4300

 
         
رایانه کارا      
بارکدخوان      بارکدخوان Delta Logic 10
بارکدخوان Delta Logic BT10

بارکدخوان Delta 321-2D

بارکدخوان Delta321 BT-2D

 

 
 

بارکدخوان Delta 331-2D

بارکدخوان Delta 7270-2D


بارکدخوان Delta R200


 
       
رایانه کارا      
دستگاه جمع آوری اطلاعات(PDA)       


PDA Delta KH600PDA Delta KH740
PDA Delta KH900
 
     
کشو پول      کشو پول Delta 410

           
رایانه کارا      
پوز فروشگاهی      

پوز فروشگاهی Delta Mini Pos

پوز فروشگاهی Delta Android Pos
           
رایانه کارا      
کیوسک      

کیوسک Delta GPE310K
             
رایانه کارا      
لیبل و مواد مصرفی      

 

 

 

 

 
     
رایانه کارا