در طول دهه گذشته مهمترين تجربه ما در سيستمهاي فروش و مالي لزوم سهولت و راحتي کار با برنامه بوده است به همين دليل تمام قسمتهاي ورودي اطلاعات پيراميد به گونه اي طراحي شده است که کاربر به جاي تايپ کردن بتواند عبارت مورد نظر را از طريق ليستهاي که خود به خود بر روي صفحه باز مي شود انتخاب نمايد.
و از طرف ديگر امروزه اطلاعات نقش اصلي را در تصميم گيري هاي مديريتي ايفا مي كند لذا نرم افزارهايي كه همزمان بتواند با سرعت بالا اطلاعات را ذخيره و استخراج نمايد كه براي كليه مديران ضرورتي انكار ناپذير است ،بنابراين انتخاب يك نرم افزار خوب كمك شاياني خواهد داشت
ویژگی های فنی نرم افزار:
  • قابليت اجرابر روي سيستمهاي عامل هايWindows XP , Windows2000 , WindowsServer2003 وWindows 7
  • استفاده 2000 يآ2008 SQL Server به عنوان Database Engine و بهره گيري از تكنولوژي ADO جهت برقراري ارتباط با پايگاه داده
  • استفاده از واسط كاربر (GUI)  ساده ، همگن و متحدالشكل جهت سهولت استفاده از برنامه .
  • حفظ امنيت اطلاعات با تعيين حدود دسترسي كاربران در كليه فرمهاي عملياتي و تهيه گزارش از عملكرد كاربران در قسمتهاي مختلف سيستم.
  • طراحي سيستم به گونه اي است كه به جاي روش دستي ، سيستم مجوزها را صادر مي كند.
  • وجود بيش از يكصد گزارش طراحي شده و آماده در بخشهاي مختلف سيستم با امكان طراحي گزارشهاي جديد يا تغيير گزارشهاي موجود توسط كاربر.
  • امكان استفاده از فرمهاي جستجو و فيلتر بسيار پيشرفته در بخشهاي مختلف برنامه و امكان چاپ اطلاعات فيلتر شده.
  • امکان تنظيم کليه قسمت های برنامه بنا به سليقه کاربر اعم از مدل چاپ , رنگ ها , نوشته ها و ...
  • امكان اجراي برنامه بر روي شبكه و اجراي هم زمان تمام قسمتهاي آن توسط چندين كاربر
  • امكان ذخيره گزارشات به صورت فايل اكسل جهت تهيه نمودار