تغییرات نسخه 66
ردیف ویرایش نوع زیر سیستم توضیحات
1 باشگاه مشتریان پیرامید امکان جدید منوی گزارشات، گزارشات باشگاه مشتریان با وارد نمودن شماره موبایل مشتریان در خرده فروشی، عضو باشگاه میشوند و میتوان طبق سناریو برای آن ها امتیاز یا شارژ تعریف نمود
2 قرعه کشی باشگاه مشتریان پیرامید توسعه منوی گزارشات، گزارشات باشگاه مشتریان، گزارش قرعه کشی باشگاه مشتریان در صورت استفاده از سناریو امتیازی در باشگاه مشتریان میتوان داخل نرم افزار قرعه کشی نمود
3 PC TO Pos توسعه منوی حسابداری، تنظیمات POS بانکی و سایر موارد  امکان PC TO Pos  برای دستگاه های آسان پرداخت، سامان کیش، تجارت الکترونیک پارسیان فراهم گردید
4 ارسال مستقیم اطلاعات معاملات فصلی ماده 169 به فایل Access دارایی TTMS امکان جدید منوی گزارشات، گزارش ماده 169 دارایی امکان ارسال اطلاعات معاملات فصلی برای فاکتورهای خرید و برگشت به پایگاه داده نرم افزار TTMS
5 فونت درشت 3 رقمی بهینه سازی منوی انبار، معرفی کالا در انبار
فاکتورهای خرید،فروش، عمده فروشی
هنگام تغییر دادن قیمت ، به صورت درشت و سه رقمی نمایش داده می شود 
 
6
گزارش کالاهای فروش نرفته بهینه سازی منوی گزارشات، گزارش فروش ستون های کد و نام آخرین تامین کننده، آخرین تاریخ تامین و آخرین تعداد وارده اضافه گردیده است
7 کالاهای جت پرینت امکان جدید منوی انبار، تعریف کالاهای جت پرینت میتوانید کالاهایی کهمورد نظر میباشد را با تعداد خاصی با قیمت فروش متفاوت به فروش رساند
8 ارسال مستقیم اطلاعات معاملات فصلی ماده 169 به فایل Access دارایی TTMS فاکتور فروش توسعه منوی گزارشات، گزارش ماده 169 دارایی امکان ارسال اطلاعات معاملات فصلی برای فاکتورهای خرده فروشی برگشت،فروش و برگشت،عمده فروشی و برگشت به پایگاه داده نرم افزار TTMS
9 محاسبه قیمت تمام شده براساس درصد بهینه سازی منوی خرید، سفارش خرید و خرید در این قسمت امکان وارد نمودن درصد جهت محاسبه قیمت تمام شده اضافه گردیده است
 
بازدید : 788
27 تير 1397 ساعت 11:57 ق.ظ