تغییرات نسخه 70
ردیف ویرایش نوع زیر سیستم توضیحات
1 هوشمندسازی تاریخ انقضا در نقل و انتقال بین انباری توسعه منوی تدارک، نقل و انتقال بین انباری با مشخص نمودن ماهیت انبارها، در فاکتور نقل و انتقال بین انباری به صورت هوشمند باتوجه به ماهیت انبار تاریخ انقضای بیشترین یا کمترین تاریخ از انبارها خارج میگردد
2 ثبت تاریخ 1400 بهینه سازی منوی مدیت چکها، گردش چکهای دریافتنی و پرداختنی
منوی حسابداری، دریافت و پرداخت

 
امکان وارد کردن تاریخ 1400 فراهم گردید
بازدید : 600
17 آذر 1397 ساعت 07:55 ق.ظ