تغییرات نسخه 75
ردیف ویرایش نوع زیر سیستم توضیحات
1 ثبت شمارش کالاهای 2 بعدی در انبارگردانی توسعه منوی امکانات مدیریتی، انبارگردانی درهنگام ثبت شمارش میتوان بارکد کالاهای 2 بعدی را اسکن نمود و ثبت شمارش انجام داد
2 انبارگردانی برای یک گروه کالایی خاص توسعه منوی امکانات مدیریتی، انبارگردانی
 
امکان انبارگردانی تنها برای یک گروه کالایی خاص
3 انتخاب همه ی سال های مالی در گزارش صورت حساب بهینه سازی منوی گزارشات، گزارش حسابداری، گزارش صورتحساب اضافه شدن دکمه ی همه ی موارد و هیچکدام در انتخاب سال های مالی در این گزارش
4 امکان چاپ گروهی اسناد حسابداری توسعه منوی گزارشات،حسابداری، مشاهده و چاپ اسناد،چاپ اسناد امکان چاپ گروهی اسناد حسابداری به صورت استاندارد و خلاصه