تغییرات نسخه 76
ردیف ویرایش نوع زیر سیستم توضیحات
1 گزارش هشدار تاریخ انقضا کالاها توسعه منوی گزارشات، گزاشات انقضا، گزارش هشدار تاریخ انقضا امکان مشاهده تاریخ انقضا با مشخص نمودن تاریخ مبدا و دوره ی زمانی مورد نظر فراهم گردید
بازدید : 109
8 مرداد 1398 ساعت 06:58 ق.ظ