تغییرات نسخه 40
 
ردیف ویرایش نوع زیر سیستم توضیحات
1 مدیریت پیام رسام امکان جدید منوی مدیریت پیام رسان امکان تبادل پیام دوطرفه با رایانه کارا
2 تایید اینترنتی تامین اجتماعی امکان جدید منوی پذیرش، ثبت نسخه تایید اینترنتی نسخ تامین اجتماعی
بازدید : 122
10 مرداد 1398 ساعت 06:26 ق.ظ