سلام ، به سایت رایانه کارا خوش آمدید. آدرس صفحه اینستاگرامRayaneh_kara

خیابان مشتاق اول - اواسط خیابان ابوالحسن اصفهانی - نبش کوچه 18 - ساختمان کارا
ایران ، اصفهان

پرسش های متداول

این خطا به این علت است که تنظیمات سازمان های تعریف شده برای خدمات الکترونیک یا تامین الکترونیک انجام نشده است. در برنامه داروخانه از منوی اطلاعات پایه، تنظیمات سازمان های بیمه را انتخاب نمایید. سازمان موردنظر را از قسمت انتخاب سازمان بیمه انتخاب نمایید،گزینه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس F2 بزنید.

این خطا به این علت است که مپینگ کد سازمان تامین اجتماعی انجام نشده است. میبایست در برنامه داروخانه از منوی سازمان های تاییدی، سازمان تامین اجتماعی، تنظیمات ورود به سایت ،کدهای  شش سازمان های تحت وب وارد شود

چاپ را خود سازمان میبایست ارسال نماید که در حال حاضر سازمان چاپ برای آن ندارد

به این علت است که سال مالی دو برنامه ی Rkara EPM و برنامه داروخانه میبایست یکسان باشد

 

باید برای این داروها کد اختصاصی تعریف نمایید. برای این منظور در سایت سلامت کد اختصاصی دارو را پیدا نمایید، سپس در برنامه ی داروخانه از منوی اطلاعات پایه، تعریف کد ملی سازمان ها و سقف فروش دارو، برای سازمان خدمات الکترونیک کد اختصاصی را وارد نمایید و F2 بزنید.

در سایت تامین اجتماعی با وارد کردن کد ملی بیمار میتوانید کدرهگیری نسخه را مجددا مشاهده نمایید

خیر،امکان حذف نسخه ی الکترونیک تامین وجود ندارد.

بله، در برنامه ی Rkara EPM از منوی نسخه الکترونیک سلامت، تاریخچه ارائه میتوانید با وارد کردن کد ملی بیمار نسخه را مشاهده و حذف نمایید. البته در صورتیکه امکان پذیر است که 10 روز از زمان ثبت نسخه نگذشته باشد یا ماه تغییر نکرده باشد.

با مشابه نمودن دارو، داروی مشابه سهم سازمان آن از سهم سازمان داروی تایید شده در نسخه الکترونیک کمتر میباشد، لذا امکان صدور نسخه در برنامه داروخانه وجود ندارد. زیرا مبلغ سهم سازمان نباید کمتر از سهم سازمان نسخه الکترونیک باشد. به عنوان مثال درصورتیکه داروی اصلی مبلغ آن 100000 هزار تومان باشد و سهم سازمان برای این دارو 70000 هزار تومان باشد، حال داروی مشابه مبلغ آن 80000 هزار تومان باشد و سهم سازمان برای این دارو 65000 هزار تومان میشود که در اینصورت امکان صدور نسخه وجود ندارد زیرا مبلغ سهم سازمان داروی مشابه کمتر از سهم سازمان داروی اصلی ثبت شده در نسخه الکترونیک هست. ولی چنانچه داروی مشابه مبلغ آن 120000 هزارتومان باشد (بیش تر از مبلغ داروی اصلی باشد) به صورت هوشمند سهم سازمان همان 70000 تعیین میگردد و مابقی آن از بیمار گرفته میشود.