نوبت دهی نسخ الکترونیک کارا

با عنایت به روند الکترونیک شدن نسخ سلامت ، تامین اجتماعی و در آینده نیروهای مسلح مدتی از زمان پذیرش صرف بارگذاری نسخه تجویزی پزشک می گردد در این طرح نرم افزاری جهت جلوگیری از اتلاف وقت بیماران در داروخانه چاپ  نسخه تجویزی پزشک توسط خود بیمار انجام می پذیرد و در قسمت پذیرش با مشاهده نسخه چاپ شده مجدد نیازی به دریافت اطلاعات بیمار مثل کد ملی و رهگیری و …. نمی باشد .

برای این منظور سیستم تاچ یا لمسی به همراه یک چاپگر حرارتی در مکانی از دارو نصب می شود و بیماران با مراجعه به این سیستم و انتخاب سازمان مورد نظر و ثبت اطلاعات مورد نیاز آن سازمان نوبت و فیش داروهای تجویزی پزشک را دریافت می نماید.

دسته: